Home

Standpunt gemeente BierbeekDe gemeenteraad van Bierbeek boog zich op 4 september 2014 over een gezamenlijk standpunt ten aanzien van het projectvoorstel 'Windpark E40'  van Storm/Elicio, dat in juni werd voorgesteld aan het bestuur en de bevolking. Meer info en de volledige tekst kan u hier in het verslag van de gemeenteraad vinden.

Basisdocument waarmee het allemaal begonHier kan u het volledige basisdocument bekijken dat als uitgangspunt gediend heeft.

WINDKRACHT 150


VOOR GROENE INVESTERINGEN MAAR NIET TEN KOSTE VAN MENSEN

Een minimale afstand van 1,5km tussen windturbines en woon- en/of werkgebieden.Teken hier de petitie

Vergadering 19 mei - bezwaarschriften windmeetmastenStorm en Elicio hebben 2 bouwaanvragen ingediend voor de bouw van twee windmeetmasten in Bierbeek, één aan de Poelblokweg en één aan de Katspoelstraat. Hiervoor is door de gemeente een openbaar onderzoek gestart dat nog loopt tot 27/05/2015.

Na een grondige analyse van het dossier is gebleken dat deze aanvragen niet stroken met de wettelijke voorschriften en bovendien op dit ogenblik geen enkel nut dienen. De Werkgroep Windkracht 150 adviseert iedereen dan ook een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Bierbeek voor 27 mei 2015.

De werkgroep heeft zelf 2 bezwaarschriften voorbereid, één voor elke windmeetmast. Deze bezwaarschriften zullen worden toegelicht tijdens een vergadering op

 

dinsdag 19 mei 2015 om 20u00 in De Borre, Zaal 3

 

waarna de aanwezigen de gelegenheid zullen krijgen om deze bezwaarschriften te ondertekenen.


Als alternatief kunt u ook één of beide bezwaarschriften afdrukken, naam en adres duidelijk vermelden, ondertekenen en voor 27/05/2015 aan de gemeente bezorgen.

Een eigen bezwaarschrift indienen is uiteraard ook een mogelijkheid, eventueel geïnspireerd door deze documenten. Ook weer hier moeten naam en adres duidelijk vermeld worden en moet dit bezwaarschrift ten laatste op 27/05/2015 bij de gemeente ingediend worden.

 

De bezwaarschriften kan u hier downloaden:

- Bezwaarschrift Poelblokweg

- Bezwaarschrift Katspoelstraat


Reactie op KennisgevingsnotaHier kan u de reactie van Windkracht 150 op de kennisgevingsnota van Storm-Elicio vinden.

De kennisgevingsnota zelf kan u hier vinden op de website van www.windparke40.be

JAMMER DAT HET LICHT NOG ALTIJD BRANDT…Deze opmerking zal bij Elicio en Storm al wel vaker gemaakt zijn. Wat zou de uitvoering van het afschakelplan immers van pas komen: alle argumenten worden nu uit de kast gehaald om hun windturbineplannen langs de E40 toch maar te kunnen realiseren!


Dat de burgers bezwaren hebben ingediend en – zoals Elicio/Storm had gevraagd – opmerkingen hebben gemaakt, dat de gemeente Bierbeek gevraagd heeft de verdere afhandeling van de plannen uit te stellen tot de provincie Vlaams-Brabant een windenergieplan zou hebben opgesteld… wie ligt daar nu wakker van: zij gaan gewoon door met hun project en hebben de volgende stap reeds gezet: via het indienen van een kennisgevingsnota werd de MER-procedure opgestart.

Nochtans was door E/S inspraak beloofd, het inplantingsplan zou bijgestuurd worden op basis van de opmerkingen van de omwonenden en de gemeente, maar… uit de kennisgevingsnota blijkt overduidelijk dat van enige aanpassing geen sprake is, precies hetzelfde inplantingsplan wordt ingediend!


E/S mogen dan al prat gaan op hun openheid en communicatie, maar zoals te vrezen viel is het enkel voor de show geweest: wat telt is het eigenbelang, de mensen zand in de ogen strooien en vooral het dreigende energietekort inroepen om de ware intenties te verbergen: grof geld verdienen op de kap van de belastingbetaler (via de subsidies van de overheid) en als in de toekomst problemen rijzen – zoals bij de zonnepanelen – kunnen we er zeker van zijn dat het weer diezelfde belastingbetaler is, die het gelag betaalt. Veel kans immers dat E/S en consoorten tegen dan andere horizonten zullen opgezocht hebben…


Op 8 januari 2015 ontving de gemeente Bierbeek een antwoord van Elicio-StormDit antwoord kan u hier bekijken.

Groene illusieMen kan er vandaag de dag niet naast kijken. Het promoten van hernieuwbare energie is nog nooit zo prominent aanwezig geweest. Aangewakkerd door utopische klimaatplannen en potentiële, nakende stroomuitvallen, voeren de ecofielen een kruistocht tegen conventionele energiebronnen. Tegelijkertijd wordt windenergie als een deus ex machina gepresenteerd. Zorgt windenergie voor a wind of change?

Lees hier verder.

Webdesign by ME                                                                                                                                                                                Copyright © All Rights Reserved