Vergaderingen

WINDKRACHT 150

VOOR GROENE INVESTERINGEN MAAR NIET TEN KOSTE VAN MENSEN

Een minimale afstand van 1,5km tussen windturbines en woon- en/of werkgebieden.Teken hier de petitie

Uitnodiging  vergadering 11 september 2014


De werkgroep Windkracht 150 heeft een belangrijk eerste succes geboekt: de gemeenteraad van Bierbeek heeft op 4 september ll het belangrijkste punt van ons verzoekschrift unaniem ingewilligd. De Gemeente Bierbeek heeft – in een zeer goed gestoffeerde mededeling - officieel aan Storm en Elicio gevraagd hun plannen op te schorten.

We kunnen u ook met trots melden dat onze Burgemeester Johan Vanhulst toegezegd heeft het standpunt van de gemeente te verduidelijken op onze volgende vergadering op donderdag 11 september om 20u00 in De Borre – en dit ondanks eerdere engagementen op dat moment.

Wij nodigen iedereen dan ook uit om met zoveel mogelijk mensen aanwezig te zijn op deze vergadering waar wij verslag zullen uitbrengen van onze voorbije initiatieven en onze volgende stappen zullen toelichten.

Alhoewel deze steun van het gemeentebestuur zeer belangrijk is, betekent dit geenszins dat de strijd gestreden is. We moeten er alles blijven aan doen om ten laatste op 15 september zoveel mogelijk vragen en opmerkingen aan Storm en Elicio over te maken.

We roepen iedereen van jullie – ook wie reeds eerder gereageerd heeft -, evenals alle mogelijke medestanders die jullie kennen, op om nog voor volgende week maandag 15 september jullie individuele mening aan Storm en Elicio (nogmaals) te laten weten.

Uw opmerkingen kunnen hetzij per post gestuurd worden aan Storm, Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen, hetzij via email op info@storm.be, hetzij via het formulier ‘Uw Mening’ op hun website www.windparkE40.be. Vergeet niet steeds een kopie naar de gemeente te sturen per post (Gemeente Bierbeek, Dorpsstraat 2, 3360 Bierbeek) of op emailadres windpark@bierbeek.be.

Wij hopen jullie allen in grote getale te mogen begroeten nu donderdagavond 11 september in De Borre.


Vergadering 19 mei - bezwaarschriften windmeetmasten


Storm en Elicio hebben 2 bouwaanvragen ingediend voor de bouw van twee windmeetmasten in Bierbeek, één aan de Poelblokweg en één aan de Katspoelstraat. Hiervoor is door de gemeente een openbaar onderzoek gestart dat nog loopt tot 27/05/2015.

Na een grondige analyse van het dossier is gebleken dat deze aanvragen niet stroken met de wettelijke voorschriften en bovendien op dit ogenblik geen enkel nut dienen. De Werkgroep Windkracht 150 adviseert iedereen dan ook een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Bierbeek voor 27 mei 2015.

De werkgroep heeft zelf 2 bezwaarschriften voorbereid, één voor elke windmeetmast. Deze bezwaarschriften zullen worden toegelicht tijdens een vergadering op

 

dinsdag 19 mei 2015 om 20u00 in De Borre, Zaal 3

 

waarna de aanwezigen de gelegenheid zullen krijgen om deze bezwaarschriften te ondertekenen.


Als alternatief kunt u ook één of beide bezwaarschriften afdrukken, naam en adres duidelijk vermelden, ondertekenen en voor 27/05/2015 aan de gemeente bezorgen.

Een eigen bezwaarschrift indienen is uiteraard ook een mogelijkheid, eventueel geïnspireerd door deze documenten. Ook weer hier moeten naam en adres duidelijk vermeld worden en moet dit bezwaarschrift ten laatste op 27/05/2015 bij de gemeente ingediend worden.

 

De bezwaarschriften kan u hier downloaden:

- Bezwaarschrift Poelblokweg

- Bezwaarschrift Katspoelstraat


INFO-AVOND - DONDERDAG 21 FEBRUARI 2019 OM 20U00
DE BORRE - ZAAL 4


AANGEPAST INPLANTINGSPLAN WINDPARK E40 


WAT BETEKENT DIT ECHT VOOR U?


Geachte buurtbewoner,


Zoals u weet plannen de privé-projectontwikkelaars Storm en Elicio de bouw van een reeks windturbines in de regio, onder de naam Windpark E40. Drie daarvan zijn gepland in uw buurt.


Het milieu-effectenrapport voor het Windpark E40 is ondertussen beschikbaar en bevestigt wat we al lang vreesden:


DE GELUIDSHINDER IN BIERBEEK EN BOUTERSEM ROND HET WINDPARK ZAL STERK TOENEMEN!


Uit de verplichte geluidsmetingen blijkt namelijk dat de E40 hier helemaal niet zoveel lawaai maakt als algemeen wordt aangenomen. De zeer luidruchtige windturbines die gepland worden zullen WEL voor veel lawaai zorgen.


Om alle betrokkenen zo goed en volledig mogelijk te informeren, organiseert WINDKRACHT150 een INFO-AVOND op:


DONDERDAG 21 FEBRUARI 2019 OM 20U00 in DE BORRE – ZAAL 4U kunt niet aanwezig zijn? Wij houden u graag op de hoogte. Contacteer ons (email: vdb.ma@scarlet.be) of laat uw emailadres achter via onze website www.windkracht150.be.


Tot dan!
Het Windkracht 150 teamWebdesign by ME                                                                                                                                                                                Copyright © All Rights Reserved